Categorie: Groeba

Solitaire bijen

solitaire bij

De solitaire bij leeft volgens een aantal ‘economische principes’:

Woon-werkverkeer

In tegenstelling tot de honingbij, is de solitaire bij (haar naam zegt het al) een eenzaat en daardoor een manusje-van-alles. Eten verzamelen, zich voortplanten, eitjes leggen, een nest bouwen, ze doet het allemaal zelf.
De solitaire bij moet haar tijd dus goed verdelen.  Haar woon-werkverkeer ligt veel lager dan dat van een honingbij: een honingbij vliegt met gemak 3-4 kilometer ver op zoek naar nectar en stuifmeel, de solitaire bij beperkt zich tot maximum enkele honderden meters.  Het is dus van belang een bijenhotel in de buurt van voldoende voedsel (lees: bloemen) te plaatsen!

Vorig jaar plaatsten we een bijenhotel aan het bedrijf. Aangezien we een groot hotel wilden, hebben dit zelf gebouwd.

Een laag energetische woning op maat

Elke soort solitaire bij leeft slechts in een bepaalde periode van het jaar en dit volgens de bloemen die dan in bloei staan.
In een houtblok boorden we gaten met een diameter tussen3 en 5mm. De bij zal die gaten gebruiken om een nest in te maken: ze deelt zo’n gaatje op in verschillende kamers waar ze telkens een eitje in legt en ze vervolgens dicht metst.  Ze kiest voor de gaten waar ze zelf net inpast. Te grote gaten vergen immers te veel energie om dicht te metsen.

Geen opleiding nodig

Wanneer een solitaire bij wordt geboren, is ze reeds wees. De ouders hebben het jaar ervoor geleefd (gedurende enkele weken) en zijn er ondertussen niet meer. Vanaf het eerste moment dat de bij het nest verlaat, is deze volgroeit en kent zij genetisch al haar taken.

Op de foto kan je duidelijk zien welke gaten gebruikt zijn door de solitaire bijen. Achter deze dichtgemetselde muurtjes bevinden zich een vijftal kamers met in elke kamer een eitje met wat stuifmeel en nectar. Kleinere kamers zijn voor mannetjes (onbevruchte eitjes), grotere kamers zijn voor de vrouwtjes (bevruchte eitjes). Omdat er minder mannetjes nodig zijn dan vrouwtjes, zal het eitje aan het uiteinde steeds een mannetje zijn (dit kan dan eventueel opgeofferd worden als eten voor een passerende vogel).

Dit zijn slechts enkele weetjes uit de ouderlijke wereld van de bijen.